TUAN KEMARI MENCARI MAKLUMAT,TERIMA KASIH BANYAK-BANYAK

Monday, 12 December 2011

PENDIDIKAN SENI VISUAL KSSR TAHUN 2

Bidang : Mengenal kraf tradisional (Tembikar)
Tema dan tajuk : Objek buatan manusia – Labu

KELAS:
MASA:
M/PELAJARAN:
AKTIVITI
IMPAK
2 Amanah
10.30 – 11.30(60min)
Dunia Seni Visual
Standard Pembelajaran :
4.1 Persepsi Estetik
      4.1.1 unsur seni
      4.1.1.1
      4.1.1.2
      4.1.2 prinsip rekaan
      4.1.2.1
4.2 Aplikasi seni
      4.2.1 Media
      4.2.1.1
      4.2.1.2
      4.2.2
      4.2.2.1 teknik lingkaran
Bidang : Mengenal kraf tradisional (Tembikar)
Tema dan tajuk : Objek buatan manusiaLabu
Objektif pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1.Menggunakan bahasa seni visual
2.Mengaplikasikan bahan dan media
Aktiviti  P&P:
1.   Guru menerangkan bahasa seni yang berkaitan dengan
          jalinan iaitu jalinan tampak dan jalinan sentuh.
2.      Guru memperkenalkan bahan-bahan untuk menghasilkan tembikar. ( EK1-1.6,EK2-2.4)
3.      Guru membuat penilaian berdasarkan instrumen.
4.      Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar langkah demi langkah.
EMK : Kreativiti, keusahawanan (EK1 dan EK2), TMK dan nilai murni
BBM : Lembaran kerja,Plastersin, LCD
Penilaian P&P :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat tembikar labu teknik lingkaran berdasarkan dua Standard Kandungan.
 
Refleksi
Pada akhir pembelajaran  :
30 murid dapat capai objektif yg ditetapkan. 5 orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

No comments:

Post a Comment

Asas Jahitan Manik dan labuci