TUAN KEMARI MENCARI MAKLUMAT,TERIMA KASIH BANYAK-BANYAK

Wednesday, 14 December 2011

Bidang :Membuat corak danrekaan(tiupan) Tema dan tajuk :Alam semula jadi– Kulit Buku
Objektif pembelajaran
Pada akhir pembelajaran muriddapat :
1.Menggunakan danmemahami bahasa seni visual.
2.Mengaplikasikan bahan danmedia dalam penghasilancorak tiupan.
3.Murid membuat apresiasiterhadap karya sendiri.

Aktiviti P&P:
1.Guru menunjukkan contohcorak teknik tiupan danbersoal jawab tentang contohyang ditunjukkan.
Penilaian P&P :
Proses penghasilan karyasepanjang aktiviti membuat corakteknik tiupan berdasarkan empat
Standard Kandungan.
Refleksi
Pada akhir pembelajaran :30/34 orang murid dapatmencapai objektif yangditetapkan.4 orang murid akan diberilembaran pemulihan.

No comments:

Post a Comment

Asas Jahitan Manik dan labuci